Thursday, June 25, 2015

Novel Catch Us If You Can: Beyond the Text/Worsheet 14 (Mrs Foley)

Teks: Rozanah Zakaria
Rujukan: Form 5 Literature (Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Ini adalah sambungan bahagian 1, tugasan Lembaran Kerja 14, kelas 5 Perdagangan A, Questions to ask Dr Nicol.

Nota penting: Maksud dalam Bahasa Melayu bukanlah translasi secara terus, yang penting maksudnya adalah sama. Jadi, mohon pelajar-pelajar tidak bandingkan perkataan demi perkataan.

Questions to ask Mrs Foley
Soalan-soalan untuk Mrs Foley

1. What do you think of Rory?
Apa pendapat anda tentang Rory?

2. Do you think it is right that he has to look after his Granda?
Adakah anda fikir Rory patut menjaga Granda?

3. How has this affected his work in school?
Bagaimana hal ini memberi kesan kepada pembelajaran Rory di sekolah?

4. How has it affected his leisure time?
Bagaimana ini memberi kesan kepada masa lapang Rory?

5. What did you think of Granda's behaviour at Parents' Night?
Apa pendapat anda tentang sikap Granda semasa Parents' Night?

6. What do you think should happen to Granda now?
Pada fikiran anda, bagaimanakah sepatutnya kehidupan Granda sekarang?

7. What do you think should happen to Rory now?
Pada fikiran anda, bagaimanakah sepatutnya kehidupan Granda sekarang?

8. Do you really want to be his foster mother?
Benarkah anda betul-betul ingin jadi ibu angkat Rory?

Sila lihat entri seterusnya untuk soalan-soalan yang dikemukan kepada Val Jessup & Tony.

Anda boleh tinggalkan komen di bawah atau email saya di rozanahz@yahoo.com jika ada apa-apa pertanyaan atau kemusykilan.

Selamat memjawab.

No comments:

Post a Comment