Monday, September 5, 2016

Summary Kertas 2, Bahasa Inggeris SPM

Teks: Rozanah Zakaria

Dalam menulis summary SPM, pastikan anda TIDAK:

1) menambah point sendiri
2) mengubah MAKSUD ayat selain dari yang diberikan dalam teks
3) membuat kesalahan ejaan

Kenapa?

Kerana kesalahan yang sedikit, jika dilakukan berulang-ulang sehingga mencacatkan summary, membuatkan anda hilang markah. Rugi bukan?

Selamat menjawab!

No comments:

Post a Comment