Monday, December 26, 2016

Section B Paper 2 SPM

Teks: Rozanah Zakaria
Foto: Rozanah Zakaria

Tekun dan saling-membantu adalah antara syarat utama untuk berjaya.
Bahagian B Kertas 2 SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) mengandungi 10 soalan.
Calon perlu mengisi tempat kosong yang disediakan, berdasarkan stimulus yang diberikan.
Bagi bahagian ini, semua soalan adalah agak 'straight-forward', maksudnya, jawapan boleh diambil terus daripada teks yang disediakan.

Namun, seiring pelaksanaan KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi), ada sedikit perubahan bagi teknik menjawab.
Mungkin ada beberapa soalan yang calon perlu tambah perkataan tertentu bagi menjawab soalan berkenaan dengan tepat.

Satu peringatan untuk menjawab bahagian B ini bagi mendapat markah penuh, calon mesti memastikan jawapan tidak melebihi apa yang dikehendaki oleh soalan, atau istilahnya dipanggil 'overlifting.'

Jaga ejaan supaya tidak tersilap walau satu huruf, kerana kesilapan yang selalu dianggap 'kecil' ini adalah antara punca calon hilang banyak markah bagi bahagian ini.

Selamat menjawab!

No comments:

Post a Comment