Thursday, January 26, 2017

Summary Writing for 1119/2, SPM

Teks: Rozanah Zakaria

Bagaimana menulis Summary?

1) salin 10 perkataan diberi (the 10 words given)

2) lukis lines/box untuk tandakan range. 

Bagaimana?

Lihat soalan, ada dinyatakan anda perlu mencari isi penting 'from line ___ to line ___', kemudian buat garisan untuk memastikan tiada isi yang diambil sebelum atau selepas range tersebut.

Ini amat penting kerana jika terdapat sebarang isi penting yang diambil di luar range yang diberikan, markah 'language' anda mungkin terjejas.

3) mula mencari isi-isi penting berdasarkan soalan diberi. Beri tumpuan pada 'keyword' seperti what/how, untuk memudahkan mencari isi yang dikehendaki.

4) baca teks sambil merujuk samaada isi tersebut menjawab soalan yang diberikan.

5) tanda/highlight/garis isi-isi penting.

6) salin isi-isi penting tanpa mengubah struktur ayat. 

7) gunakan 'compund sentences' atau 'complex sentences' jika and yakin struktur ayat anda betul.

8) jika kurang pasti tentang bagaimana membina 'compund sentence' atau 'complex sentence', salin tanpa mengubah apa-apa ayat, ini adalah jalan selamat dari meletakkan diri anda berisiko kehilangan markah 'language'.

Jika anda salin semula isi-isi penting dengan betul, serta tiada langsung kesalahan ejaan, anda boleh mendapat 3 markah 'language', menjadikan jumlah markah summary anda 13/15, bagus bukan?

9) tulis sehingga sekurang-kuranganya 127 atau 130 patah perkataan. Jangan lebih walau satu huruf kerana ia akan menjejaskan struktur ayat anda. Markah hanya diberi sehingga mksimum perkataan yang ke-130 sahaja.

Selamat menulis!
👍🏻👍🏻👍🏻

No comments:

Post a Comment