Monday, August 24, 2015

Teknik Menjawab Section D (Novel) Paper 2 Bahasa Inggeris SPM

Teks: Rozanah Zakaria

Bahagian D (Novel) mengandungi 15 markah. Untuk mendapat 15 markah, terdapat teknik-teknik khusus cara menjawab esei bahagian ini.

1. Tulis dalam 5 perenggan.

Contoh ini bagi soalan: 
With close reference of the text, choose a part of the novel that you like most.
(Pilih bahagian yang kamu paling suka dalam novel ini).

- Perenggan 1: Pengenalan (Introduction)
Contoh seperti ini, 'In the Novel Catch Us If You Can by Catherine MacPhail, the part that I love most throughout the novel is when Rory embarked on his Great Escape plan.'

- Perenggan 2/3/4: Isi/bukti (evidence).
Contoh penulisan seperti berikut. 'I like this part since Rory shows that he really loves Granda by putting all Granda's needs before his.' (Menerangkan dengan jelas sebab mengapa bahagian ini dipilih sebagai bahagian yang kamu suka).

- Perenggan 5:Penutup (conclusion).
Contohnya: 'All in all, I like this part of the story for it shows how Rory is matured for a boy of his age, putting Granda's life before his and how friendship flourishes in time of hardship. It teaches me to be a person that should benefit others around me, despite my young age. I am really happy reading this part throughout the novel as it inspires me to be a better person in the future.' (Kesimpulan hendaklah menegaskan sekali lagi mengapa bahagian tersebut dipilih).

2. Bagi perenggan 2, 3 dan 4, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti bagi mendapat esei yang berkualiti tinggi penulisaanya, sekaligus menarik minat pemeriksa dan membuktikan bahawa calon betul-betul telah membaca serta mendalami konteks penceritaan di dalam novel tersebut. Ikuti langkah-langkah di bawah:

a. Mulakan dengan sebab mengapa kita memilih bahagian tersebut.
b. Sertakan eviden-eviden daripada teks.
c. Huraikan eviden-eviden yang diberikan secara terperinci.
d. Tulis pendapat peribadi anda (POV: Point of View), tentang mengapa anda pilih eviden-eviden tersebut.

Ulang langkah a-d bagi setiap perenggan 2,3 dan 4.

Nota: Eviden daripada teks adalah contoh yang realistik yang diambil daripada penceritaan serta kejadian-kejadian (events) yang berlaku di dalam novel tersebut. Olah dengan ayat sendiri untuk menunjukkan kefahaman anda.

Sebarang persoalan berkaitan teknik menjawab boleh kemukakan kepada saya di:
email: rozanahz@yahoo.com

Selamat menjawab!


No comments:

Post a Comment